BABY SNAKE

BABY SNAKE

99.00 ₪

שרשרת בר יברכך ה' וישמרך כסף

שרשרת בר יברכך ה' וישמרך כסף

129.00 ₪

שרשרת גל שיבוץ שחור

שרשרת גל שיבוץ שחור

119.00 ₪

שרשרת דיסקית חמסה

שרשרת דיסקית חמסה

119.00 ₪

שרשרת זנב לוויתן

שרשרת זנב לוויתן

119.00 ₪

שרשרת חוליות לב סטיל כסוף

שרשרת חוליות לב סטיל כסוף

129.00 ₪

שרשרת כדור גולגולת

שרשרת כדור גולגולת

119.00 ₪

שרשרת מצפן דגם C1

שרשרת מצפן דגם C1

119.00 ₪

CD שרשרת

CD שרשרת

129.00 ₪

שרשרת בר יברכך ה' וישמרך שחור

שרשרת בר יברכך ה' וישמרך שחור

129.00 ₪

שרשרת גלשן גלים

שרשרת גלשן גלים

119.00 ₪

שרשרת דיסקית מגן דוד

שרשרת דיסקית מגן דוד

119.00 ₪

שרשרת חוליות  כוכב סטיל גולדי

שרשרת חוליות כוכב סטיל גולדי

129.00 ₪

שרשרת חוליות מטבע סטיל גולדי

שרשרת חוליות מטבע סטיל גולדי

129.00 ₪

שרשרת כנף לגבר

שרשרת כנף לגבר

119.00 ₪

שרשרת סבין

שרשרת סבין

169.00 ₪

OM שרשרת אום

OM שרשרת אום

119.00 ₪

שרשרת בר תלת מימד לגבר

שרשרת בר תלת מימד לגבר

119.00 ₪

שרשרת דונה

שרשרת דונה

149.00 ₪

שרשרת ורוניקה

שרשרת ורוניקה

149.00 ₪

שרשרת חוליות לב סטיל גולדי

שרשרת חוליות לב סטיל גולדי

129.00 ₪

שרשרת חוליות פנינה גולדי

שרשרת חוליות פנינה גולדי

119.00 ₪

שרשרת כפית

שרשרת כפית

119.00 ₪

שרשרת סטיל לב ואות

שרשרת סטיל לב ואות

229.00 ₪