top of page

eGift Card

‏100 ₪

אי אפשר לטעות עם כרטיס מתנה. תבחרו את הסכום, תרשמו הודעה אישית מכם למקבל המתנה ואנחנו נדאג לשלוח את המתנה האישית והברכה ...

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏350 ₪
‏400 ₪
‏450 ₪
‏500 ₪
bottom of page