top of page

eGift Card

‏100 ₪

אי אפשר לטעות עם כרטיס מתנה. תבחרו את הסכום, תרשמו הודעה אישית מכם למקבל המתנה ואנחנו נדאג לשלוח את המתנה האישית והברכה ...
אי אפשר לטעות עם כרטיס מתנה. תבחרו את הסכום, תרשמו הודעה אישית מכם למקבל המתנה ואנחנו נדאג לשלוח את המתנה האישית והברכה

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏350 ₪
‏400 ₪
‏450 ₪
‏500 ₪
bottom of page